ACUC. XXII Jornada. Vilanova Valles

Presentaciķ de Comunicacions

EL PLAÇ DE PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
HA FINALITZAT

PRESENTACIÓ AMB CANÓ I PROGRAMA POWER POINT.
El primer signant ha d’estar inscrit al Congrés
Per optar a Premi s'ha de ser soci d'una de les dues societats (ACUC o SCU)
Si no s’especifica explícitament, totes les comunicacions, pòsters, casos breus ii vídeos es publicaran a la revista
Annals d'Urologia i/o Urologia i Comarques.
El ponent cedeix els drets d’imatge a l’organització del Congrés

Documents associats