ACUC. XXII Jornada. Vilanova Valles

Llei de protecció de dades

De conformitat amb el disposat en el Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de desembre de Protecció de dades de caràcter Personal, por el que es regula el dret d’informació en la recollida de dades l’nformem que:

  • Les dades de caràcter personal que ens ha subministrat seran objecte de tractament en un fitxer responsabilitat de l’organitzador.
  • La finalitat del tractament es la de gestionar de forma adequada la prestació del servei que se’n ha requerit. Aquestes dades NO seran cedides a tercers.
  • El compliment del formulari implica l’autorització a l’organització d’utilitzar les dades subministrades amb la finalitat citada. La negativa a subministrar les dades sol·licitades implica la impossibilitat de prestar-li el servei
  • També, l’ informem de la possibilitat de exercitar els corresponent drets d’ accés, rectificació, cancel·lació i oposició de conformitat com estableix la Llei 15/1999 en les nostres oficines o per email a:

Associació Catalana d’uròlegs de Comarques

ServiGràfics Congress
Antoni Bofarull, 4
43202 Reus
Telèfon Tarragona: 977 276 011; Telèfon Barcelona: 93 468 61 26

 secretariatecnica@acuc.cat